Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Stichting Mamita Mia heeft als doel ‘het creëren van studiefondsen voor kinderen van ouders in Ecuador die daar zelf niet de middelen voor hebben’. Een ieder die gebruik maakt van mamitamia.nl - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Stichting Mamita Mia is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van je gegevens, je apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

Stichting Mamita Mia spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Transactiekosten

Over transacties worden door ING transactiekosten berekend. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.